Leden 2010

Tátova podpora

24. ledna 2010 v 19:47 | Lúca |  Numbers
Tátova podpora

,,Tati můžeš jít otevřít?" ,,Už jdu.To snad není možný,říkám,že už jdu." Někdo byl velmi netrpělivý.Spíše se někdo opřel o zvonek. ,,Done?" ,,Jé ahoj tati.Ty ses nastěhoval ke mně?" ,,Done ty ses opil?" ,,Ne já jsem měl jen kapku."Najednou se Don skácel u dveří:,,Charlie,pojď mi pomoct." ,,Co se děje tati?Ježiši Done." Charlie a Alan chytili Dona pod rameny a odvedli ho do obýváku,kam ho posadili,spíše položili na gauč.,,Myslel jsem,že bude s Robin,"krčil rameny Charlie.,,Necháme ho vyspat a zítra se uvidí,co z něj vyleze,"usoudil Alan. Pak Alan přinesl deku a Dona přikryl a pohladil ho po tváři,chvilku si sedl do křesla a až se mu začali oči zavírat,šel si lehnout.

Pravda je krutá

17. ledna 2010 v 15:19 | Lúca |  Numbers
Pravda je krutá

Mezi tím,co se hádali dorazily posily.,,Tak,co se tu děje?",,No,podle výpočtů mého bratra by v tomto skladě měla být Robin.",,Vážně?Robin?"agent Halley byl zmatený,,,lze výpočtům vašeho bratra věřit?",,Ano,skoro vždycky mu to vyjde." ,,Tak na co čekáme jdeme!" ,,Ale…"Don byl zaskočen,nevěděl,co má říct a raději se přizpůsobil.Když se domluvili na plánu,tak se chystali na útok.,,No tak Lucy,klid." ,,Tobě se to řekne Colby,ale.",,Ale nic,prostě se uklidni.Nic se neděje.",,Dobře,pokusím se."První muži,kteří vlítli dovnitř zakřičeli:,,FBI!!NA ZEM!!!"Pak se k nim přidali ostatní,najednou se začalo střílet.Několik únosců bylo zastřeleno,Don mohl poděkovat Lucy,že počkali na posily,ještě byli rádi,že tam jsou.Únosců bylo docela hodně.No a na pět policistů,tak to by byla jistá sebevražda.Naštěstí se pak zbytek mužů vzdal.Charlieho výpočty byli pravdivé,Robin byla v zadní části skladu svázaná k židli.,,Robin,"vykřikl Don a utíkal k Robin.

První akce Lucy

11. ledna 2010 v 20:05 | Lúca |  Numbers
První akce Lucy
,,Done,Charlie ví,kde je Robin.",,Jak to může vědět,když ani neví,že po ní stále pátráme?"Don se otočil na Lucy.,,Promiň Done,ale já ho požádala o pomoc.Klidně mě vynadej,sniž mi plat,ale teď ji musíme najít,když to Charlie vypočí..." Don Lucy přerušil:,,Děkuji."Lucy se usmála,i Charlie,no prostě všichni byli potěšeni.,,Tak a teď mi Charlie řekni,kde je Robin?",,No,použil jsem rovnici a pak." ,,Charlie,víš,že tomu nerozumím,jen řekni,kde je." ,,Dobře,je tady."Charlie ukázal na mapu.,,Tak jedeme!Ty Lucy zavolej agentovi Halleymu." ,,Jo jasně chápu.Hodně štěstí,"řekla sklesle Lucy.,,Ale ne,já myslel jako,že až v autě.Vždyť právě ty a Charlie jste nás přivedli na tuto stopu." ,,Takže já jedu taky?" ,,Jestli si nepohneš tak ne,"usmál se Don.Lucy si okamžitě vzala bundy a s radostí šla do výtahu,kde byli ostatní.Lucy v autě zavolala agentovi,který jim nabídl svou pomoc.

Pátrání po Robin

6. ledna 2010 v 19:38 | Lúca |  Numbers
Pátrání po Robin
,,Jak to uděláme před šéfem?Když se bude ptát,co máme za práci." ,,Neboj Lucy,on se ptát nebude,"uklidnil Lucy Don,,,a když ano,tak si něco vymysli.Takže si to shrneme,agent Halley říkal,že ji má nějaká skupina lidí,která pašuje zbraně a prodává drogy.Říkal mi,jak jim říkají,takže to si vezme Megan a pokusí se něco zjistit.Colby ty se pokusíš nějak dostat do databáze protidrogového. Davide ty s Lucy budete krýt záda,kdyby něco chtěl ředitel.A já si popovídám s agentem Halley.Nějaké námitky?Ne tak to je dobře a tak šup do práce." Don okamžitě nastoupil do výtahu,věděl,že při únosech je každá sekunda drahá,proto každý dělal,co mohl,a co nejrychleji.Každý si byl vědom,že možná Robin najdou,možná ne.Také ji nemusí najít živou,ale Don byl jediný,který si to nechtěl připustit.

Tvrdohlaví tým

2. ledna 2010 v 15:44 | Lúca |  Numbers
Tvrdohlaví tým

Na oddělení bylo ticho,Don seděl u stolu a popíjel kávu. Agent Halley telefonoval,když dotelefonoval,tak Don vstal:,,Už něco víte," ,,Je mi líto agente Eppsi,ale." ,,Co ale?",,Víme,kdo ji unesli." ,,Kdo ji unesl?" ,,Kdyby jste mě pořád nepřerušoval,tak bych vám to řekl!"rozčílil se agent Halley. ,,Promiňte,ale pochopte mne." ,,Já vás bohužel nedokážu pochopit,ale rozumím vám,ale zklamu vás.Nemůžeme je zatknout, protidrogoví je sledují už delší dobu.A nenechají si to zkazit FBI." ,,Takže ji necháme u nich?" ,,Ještě to prodebatuji se šéfama,ale si ano." Na Donovi bylo vidět zoufalství,nevěděl co dělat. Halley odešel a za Donem přišla Megan. ,,Done si v pořádku?" ,,Ano jsem,možná pro Robin nemůžeme nic udělat,"povzdechl Don. Don se zvedl a odešel k ostatním. ,,Charlie běž domů." ,,Co se děje?" ,,Běž za Amitou plánovat svatbu." ,,Done?" ,,Běž Charlie!A vy ostatní běžte taky domů!Už vás tu nepotřebuji!" ,,Done?" ,,Běžte domů!Nepotřebuji vás tu!"začal křičet.

Happy New Year!

1. ledna 2010 v 13:51 | Lúca
Všem bych chtěla popřát krásný Nový rok .A hlavně si dejte pozor na předsevzetí.